Naam

De volledige voornaam zoals vermeld op het paspoort/id-kaart.

Tussenvoegsels als: "van de"

De naam waarmee je aangesproken wordt

 
Geboorte informatie
 
Adres gegevens
 
Telefoon en email

Als er aleen een mobiel nummer is vul deze dan als hoofd nummer in.

 
Identificatie gegevens

Dit staat op het paspoort/id-kaart onder "DOCUMENTNUMMER".

De afgiftedatum staat op het paspoort/id-kaart onder "AFGIFTEDATUM".

Dit staat op het paspoort/id-kaart onder "PERS NUMMER".

 
Bank

De rekening waar het loon op overgemaakt wordt.

 

Wel eerst bij Aart melden (0611211495)