Deze huisregels zijn de belangrijkste regels uit de algemene voorwaarden. Iedereen behoort op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.

  • Iedereen dient de hygiĆ«neregels in de algemene voorwaarden in acht te nemen.
  • Iedereen moet op de afgesproken tijd op het werk zijn.
  • Als je ziek bent moet je dit minimaal een half uur voor werktijd doorgeven.
  • Als je gebruik hebt gemaakt van de kantine moet je je eigen afval weggooien in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Tijdens het werk is het niet toegestaan een mobieletelefoon bij je te dragen, omdat wij verwachten dat je met je volle aandacht met je werk bezig bent.
  • Iedereen is verplicht zijn of haar ID-papieren bij zich te hebben voor eventuele controles.
  • Roken op de werkvloer is ten strengste verboden.
  • Iedereen moet werken op de feestdagen in het hoogseizoen.